Planejament general d’Estellencs

22-Abril-2021
El ple de l’Ajuntament va aprovar l’avanç del Pla general d’Estellencs. 

Aquest document ha estat redactat pel Departament de Territori del Consell de Mallorca, en virtut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell de Mallorca signat el 19 de desembre de 2018.

Una vegada publicada l’aprovació d’aquest avanç en el BOIB i a un diari de les illes s’obrirà un termini de 45 dies per fer suggeriments o aportacions.

Aquest avanç de planejament estarà disponible a les oficines municipals i també a la web de l’Ajuntament.

Enquesta sobre percepció ciutadana i propostes al Pla general d'Estellencs