Història

Batles Any Etapa històrica
Jaume Palmer 1.837 Regnat d'Isabel II
Gabriel Balaguer 1.837 Regnat d'Isabel II
Bernat Perpinyà 1.839  
Antoni Palmer 1.840  
Miquel Nadal 1.843  
Pere Alemany 1.844  
Gaspar Moragues 1.846  
Pere Alemany 1.850  
Gaspar Moragues 1.852  
Arnau Palmer 1.854  
Sebastià Bestard 1.854  
Joan Palmer 1.859  
Jaume Vidal 1.863  
Gaspar Moragues 1.869  
Joan Palmer 1.871  
Sebastià Bestard 1.872  
Antoni Balaguer 1.873 Iª República
Bernat Alemany 1.877 Restauració Borbónica (1.874)
Antoni Balaguer 1.879  
Sebastià Bestard 1.883  
Joan Palmer 1.855  
Gabriel Balaguer 1.890  
Francesc Palmer Palmer 1.892  
Atanasi Palmer Palmer 1.893  
Gabriel Balaguer 1.879  
Bartomeu Juliá Simó 1.902  
Atanasi Palmer Palmer 1.910  
Bartomeu Juliá 1.914  
Salvador Balaguer Palmer 1.918  
Antoni Martorell Castanyer 1.924 Dictadura de Primo de Rivera
Bernat Alemany Palmer 1.930 Inicis de la II República
Bartomeu Perelló Balaguer 1.936 Fi de la II República i alçament militar de Franco
Bernat Alemany Palmer 1.936 Inicis de la Guerra Civil espanyola
Francisco Palmer Bestard 1.936  
Antoni Moragues Fornés 1.946 Franquisme
Antoni Moragues Fornés 1.949 Franquisme
Gabriel Alemny Bauzà 1.959 Franquisme / Transició
Bernardo Sastre Tomàs 1.976 Transició / Democràcia
Bartomeu Pericàs Garcia 1.995 Democràcia
Bartomeu Jover Sànchez 2.003 Democràcia