Organigrama polític del Consistori

Bernat Isern Bauzà, Partit Popular

Batle d’Estellencs

Responsable de l'àrea d’urbanisme, Territori, obres públiques, manteniment i personal.

Miguel Ángel Rosselló Jiménez

1er Tinent Batle

Regidor de l’àrea d’administració, Hisenda i Turisme i Comerç.

Maria Teresa Vidal Balaguer

2n Tinenta Batle

Regidora de l’àrea de Festes, Cultura i Associacions.

Catalina Moragues Calafell

Regidora de l’àrea d'Educació, Sanitat Serveis Socials i Igualtat.

Alexandre Moragues Pascual

Regidor de l’àrea de Medi Ambient, Joventut i Esports.

Contacta amb batlia o amb les diferents regidories a la Casa de la Vila al carrer Sa Siquia, 4 – 07192 Estellencs o al telèfon 971 61 85 21 de dilluns a divendres de 09 a 14 hores.