Organigrama polític del Consistori

· Sr. Bartomeu Jover Sánchez

Batle d’Estellencs.

Responsable de l’Àrea d’Urbanisme, Territori, Obres Públiques i Medi Ambient.
 

· Sra. Catalina Moragues Calafell

1ª Tinenta de batle.

Regidora delegada de l'Àrea d’Educació, Sanitat, Serveis Socials, Manteniment, Personal i Igualtat
 

· Sr. Mateo Vallori Mas

Regidor delegat de l’Àrea d’Esports, Administració i Hisenda.
 

· Sra. Maria Teresa Vidal Balaguer

Regidora delegada de l’Àrea de Festes, Cultura i Associacions.
 

· Sr. Bernat Isern Bauçà

Regidor delegat de Turisme, Joventut, Gent Gran i Comerç.
 

Contacta amb batlia o amb les diferents regidories a la Casa de la Vila al carrer Sa Siquia, 4 – 07192 Estellencs o al telèfon 971 61 85 21 de dilluns a divendres de 09 a 14 hores.