Junta de Govern i Comissions

JUNTA DE GOVERN

Òrgan que, sota la presidència del batle, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a aquest li correspon i exerceix les funcions que senyala la llei.

 • Sr. Bartolomé Jover Sánchez PP
 • Sra. Catalina Moragues Calafell PP
 • Sr. Sebastian Aneas Gassó PP
 • Suplents: Sr. Mateo Vallori (PP) i Sra. Maria Teresa Vidal (PP).

COMISSIÓ INFORMATIVA PLENARI

Òrgan que té per funció l’estudi, informe i consulta dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del ple de l’Ajuntament.

 • Sr. Bartolomé Jover Sánchez PP
 • Sra. Catalina Moragues Calafell PP
 • Sr. Mateo Vallori Mas PP
 • Sr. Giuseppe Sturniolo Per Estellencs
 • Sr. Bartolomé Sastre Moner Per Estellencs
 • Suplent: Sra. Maria Teresa Vidal (PP).

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Òrgan que té per funció l’examen, estudi i informe de totes les comptes, pressupostàries i extra pressupostàries, que s’hagin d’aprovar per el ple de la Corporació.

 • Sr. Bartolomé Jover Sánchez PP
 • Sra. Catalina Moragues Calafell PP
 • Sr. Mateo Vallori Mas PP
 • Sr. Giuseppe Sturniolo Per Estellencs
 • Sr. Bartolomé Sastre Moner Per Estellencs
 • Suplent: Sra. Maria Teresa Vidal (PP).