Guia d'estil de llenguatge no sexista i el reglament de regulació de l'ús de llenguatge no sexista

21-Setembre-2021

Aquest consistori i en especial el Batle agraeix al departament Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca haver col·laborat amb l'Ajuntament d'Estellencs per tal d'aprovar aquest dos manuals.