Subvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5000 habitants (Programa PREE 5000)

19-Gener-2022

El Govern de Les Illes Balears ha publicat el Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), amb la finalitat d'aconseguir una reducció en les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final respecte a la situació de partida.

Actuacions subvencionables:
●Millora de l’envolupant tèrmica
●Millora de l'eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.
●Millora de l'eficiència energètica d'instal·lacions d’il·luminació.

Cofinançament entre el 30% – 70% (en funció dels criteris següents: social, eficiència energètica i actuació integrada).

Beneficiaris:

- Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública.
- Comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris.
- Propietaris de forma agrupada.
- Empreses explotadores d’edificis.
- Empreses de serveis energètics (ESEs).
- Entitats Locals i el sector públic institucional de les administracions públiques.
- Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia.

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 27 de desembre de 2021 i finalitza quan s'esgoti el crèdit o, com a màxim, 31 de desembre de 2023.