Servei d’Atenció social i Acompanyaments

15-Juliol-2021

És un servei d’atenció especialitzada i suport social que es presta a través de professionals qualificades i amb àmplia experiència. El Servei inclou les següents prestacions: 

- Atenció telefònica davant situacions d’emergència 

- Informació, orientació i assessorament social 

- Derivació als recursos especialitzats adequats 

- Acompanyaments presencials, amb valoració prèvia professional amb l’objectiu de donar suport a la víctima i assessorar en diferents tràmits