Publicades dues ofertes de feina temporal per l'Ajuntament d'Estellencs

19-Gener-2022

Dins del programa reactiva 2021 del SOIB s'han publicat dues ofertes de feina a l'Ajuntament d'Estellencs, per un termini de 6 mesos.

La primera es de la Línia 1 (joves de menys de 30 anys en situació d'atur): 

- Operador de maquinària forestal. Les tasques a desenvolupar seràn treballs amb maquinària forestal: desbrossar camins, utilització de màquina de serrar, tallar pins i altres tasques de manteniment forestal; treballs de jardineria: preparació de terrenys per sembra de plantes, utilització de càvec i xapeta per llevar herbes, reg de plantes, granar els carrers municipals.

La segona és de la Línia 3 (persones amb atur de curta durada majors de 30 anys) :
-  Peó manteniment/picapedrer. Les tasques a desenvolupar seran treballs de manteniment en el poble d’Estellencs; petites obres de picapedrer; reparacions de paret seca; manteniment del carrer; terracar parets; arreglar aceres; utilització de compressor i màquina de disc (necessari saber utilitzar la maquinària)

El termini per apuntar-se a les ofertes és des d'avui fins al 30/01 (ambdós inclosos) al següent enllaç: https://soib.es/soib-reactiva/