Pròrroga participació pública de l'Avanç del Planajament Urbanístic d'Estellencs

29-Juny-2021

Per complir amb les peticions dels veïnats i demés públic interessat en la tramitació de l’Avanç; per complir amb les finalitats de la Llei 12/2017 de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears; per promoure la participació pública de l’art. 2.2.c) de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, s'exposa: 

El 28 de juny de 2021 s’acordà, pel decret de batlia núm.2021-0093, la pròrroga de l’exposició pública de l’Avanç del Pla del Planajament General d’Estellencs fins el 12 de setembre del 2021. Es publicarà en el BOIB del dijous 1 de juliol del 2021. 

D’aquesta manera es prorroguen la presentació de suggeriments o propostes i la consulta dels documents relacionats, ja sigui en les dependències municipals o a la seu electrònica d’aquest ajuntament.

Respecte a l’organització dels tallers, des del consell estan analitzant les dates i fórmules de la seva realització. En tenir-ho decidit i aprovat es farà públic a la web municipal i xarxes socials.