Introducció al català per a persones adultes

11-Març-2021
Nivell bàsic.

L'alumne serà capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases molt senzilles per a poder comunicar-se.

Cada dijous a la biblioteca.

Inscripcions a l'Ajuntament.