Hyundai VIVE

14-Desembre-2021

Per incentivar l’ús del cotxe elèctric compartit, s’ha establert una nova taxa per hora per l’ús del carsharing Hyundai kona. 

El nou preu serà de 1€ l’hora per residents en el municipi.  

Vos animam a reservar el cotxe i utilitzar-lo en els vostres desplaçaments. 

Amb el seu ús no només ajudareu a lluitar contra el canvi climàtic, sinó que estalviareu  doblers en benzina o gasoil.