Convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu, funcionari de carrera

02-Febrer-2021
En data de 28 de gener de 2021, s’ha constituït el Tribunal Qualificador de l’esmentada convocatòria.

El procés selectiu s’iniciarà amb la fase d’oposició i continuarà amb la fase de concurs per als aspirants que hagin superat la fase d’oposició.

En les properes setmanes, els anuncis relatius a la prova de la fase d’oposició, (data, hora i lloc examen) es faran públics a la pàgina web de l’Ajuntament d’Estellencs.