Aprovació PAESC Estellencs

14-Desembre-2020
L’Ajuntament d’Estellencs aprova el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
El PAESC és el document que serveix als municipis per assolir els objectius establerts al Pacte de les Batlies.

El Pacte de les Batlies és una iniciativa de la Comissió Europea que té per objectiu involucrar les
autoritats locals i els ciutadans en la mitigació del canvi climàtic i en l’adaptació del municipi als
efectes esperables del canvi climàtic. Actualment, més de 10.000 municipis d’Europa s’han adherit
al Pacte de les Batlies, entre ells Estellencs.


Els municipis signants del Pacte de les Batlies es comprometen a reduir l’emissió de gasos d’efecte
hivernacle en un 40%, augmentar un 27% l’ús d’energies renovables i augmentar un 27%
l’eficiència energètica, per al 2030 en relació al 2005.


Per assolir aquests objectius, el PAESC d’Estellencs inclou 40 accions dins el Pla d’Acció de
Mitigació.


El PAESC, a més d’incloure un apartat dedicat a la mitigació, també inclou un apartat dedicat a
l’adaptació del municipi al canvi climàtic. En aquest apartat, s’analitzen els efectes esperables del
canvi climàtic al municipi i les principals vulnerabilitats i riscos que se’n puguin derivar. Una vegada
identificats els sectors més afectats, es proposen diverses accions d’adaptació orientades a
anticipar-se i adaptar el municipi als efectes del canvi climàtic. El PAESC d’Estellencs inclou 20
accions dins el Pla d’Acció d’Adaptació.


Per tant, el PAESC d’Estellencs inclou en total 60 accions (40 del Pla d’Acció de Mitigació i 20 del
Pla d’Acció d’Adaptació) orientades a assolir els objectius establerts al Pacte de les Batlies per al
2030 i a adaptar el municipi als efectes esperables del canvi climàtic.