11-PLE EXTRAORDINARI 21 D'OCTUBRE 2019


Source URL: https://ajestellencs.net/arxius-i-documents/plens-2019/11-ple-extraordinari-21-doctubre-2019