02-PLE ORDINARI 7 DE FEBRER 2019


Source URL: https://ajestellencs.net/arxius-i-documents/plens-2019/02-ple-ordinari-7-de-febrer-2019