Ple Municipal

Membres del ple municipal estan organitzats per dos grups polítics, PP i Per Estellencs.

Els regidors del Ple de l’Ajuntament són els següents amb les seves arees de responsabilitat:

Bartomeu Jover Sánchez

  • Batle, responsable d’Urbanisme, Territori, Obres públiques i Medi Ambient

Catalina Moragues Calafell

  • 1ª Tinent de Batle, Regidora d’Educació, Sanitat, Serveis socials, manteniment i personal

Mateo Vallori Mas

  • Regidor d’Esports, Administració, Hisenda i Gent gran

Teresa Vidal Balaguer

  • Regidora de Cultura i festes

Bernat Isern Bauçà

  • Regidor de Turisme, comerç i joventut

Bartolomé Sastre Moner

  • Oposició

Mariano Truyols Calafell

  • Oposició


Source URL: https://ajestellencs.net/ple-municipal