12 EXTRAORDINARI 3 DE NOVEMBRE


Source URL: https://ajestellencs.net/arxius-i-documents/plens-2015/12-extraordinari-3-de-novembre