11 ORDINARI 7 OCTUBRE


Source URL: https://ajestellencs.net/arxius-i-documents/plens-2015/11-ordinari-7-octubre