15 EXTRAORDINARI 24 DE NOVEMBRE


Source URL: https://ajestellencs.net/arxius-i-documents/plens-2015/15-extraordinari-24-de-novembre