14 EXTRAORDINARI 12 DE NOVEMBRE


Source URL: https://ajestellencs.net/arxius-i-documents/plens-2015/14-extraordinari-12-de-novembre