13 EXTRAORDINARI 6 DE NOVEMBRE


Source URL: https://ajestellencs.net/arxius-i-documents/plens-2015/13-extraordinari-6-de-novembre