11 ORDINARI 3 DE SETEMBRE


Source URL: https://ajestellencs.net/arxius-i-documents/plens-2014/11-ordinari-3-de-setembre