Mallorca Activa

10-Setembre-2021
Cursos gratuïts disponibles de la web Mallorca Activa per a tots els residents del municipi

Mallorca Activa t'ofereix nous cursos gratuïts per aprofitar al màxim la tornada a l'activitat!

Gestió econòmica bàsica del petit comerç https://bit.ly/GestEcoPetitComerc

Venda en línia https://bit.ly/VendaEnLinia

Elaboració de documents de text https://bit.ly/CursDocumentsText

Elaboració de fulls de càlcul https://bit.ly/FullsDeCalcul

Elaboració i modificació d'imatges o altres elements gràfics https://bit.ly/RetocFotografic

Recollida i transport de residus urbans o municipals https://bit.ly/RecollidaResidus

Instal·lacions de ventilació-extracció https://bit.ly/VentilacioExtraccio

Ajuda al suport vital avançat https://bit.ly/SuportVitalAvancat

Matrícula oberta fins dia 19 de setembre! https://mallorcactiva.cat/formacio